Het ontstaan van de KOMST DES VREDES originele tekst

Het onstaan van onze gilde De Komst des Vredes 1 ste Maart 1919. Op een zekere avond 14 december 1918 zaten wij te buurten bij Jos van Aert. Jos, Lowie van Aert, Charel Hense en Frans van Aert. Daar werd gepraat om eene Gilde op te richte. Charel Hense deelde mede, wat zou hier geen gilde kunnen bestaan op een ander is dat tog ook, een gilde kan nog allicht bestaan zij Lowie van Aert als ge maar een goede baas hebt.

Jos van Aert zei nou dan zullen wij morgen avond eens naar het Pannenhuisje gaan of ze er daar niets op tegen hebben, en of we dan het reglement van Nooit Gedacht niet eens zouden kunnen krijgen.

Nu den andere avond was aangebroken en de mannen waren al op tijd bij ons. Nu wij op weg Jos van Aert, Charel Hense en Lowie van Aert, dat was in orde die menschen vonden het goed en het reglement kregen we ook. Nu kwam het erop aan om nog een medehelper te krijgen, die later dan zou kunnen optreden als President. Eindelijk hadden wij er eene gevonden dat was een goede, dachten wij als hij er in mee stemde dat was Jan van Hassel (Postbode).

Al weer was een dag voorbij en Jos van Aert naar de Post of hij er in mee stemde. Ja vertelde hij daar wil ik genoeg in bij staan dan hadden wij des ’s zondags ons vermaak zoo wat met het schieten en dat vind ik nog al aardig als wij af en toe een prijsje kunnen winnen. Nu dat was goed dan zouden wij het bekend moeten maken en eene vergadering houden zei de Post. Nu er werdt vergadering gehouden den 20 januari 1919, daar waren veel bezoekers, om 7 uur ’s avonds werd de vergadering geopend. De Post treed voor als voorzitter, en sprak tot de menschen als er een gilde zou op gericht worden en meteen leesde hij het regelement voor aan de toeschouwers dat ze wisten wat haar te doen stond indien zij lid wilden worden daarop werden de namen op geschreven die op treden als lid en niemand was er binnen of hij kwam voor het inkomgeld was ft 2,00 maar werd nog nie 1 ontvangen voor de 2de vergadering.

Toen werd er een bestuur gekozen. Als president werd gekozen Jan van Hassel tot secretaris Lowie van Hassel en tot Penningmeester August van Bedaf. en daarmee werd de vergadering gesloten. 14 dagen daarna was er weer vergadering toen was de toekomst nog vele grootter als voor. Toen werd het intr‚‚geld ontvangen en den secretaris verandert in M. Stoelenwinder Commies te Achtmaal, en Jan Luiten tot knecht. Het gezelschap werd zoo in orde gesteld en 30 leden spek gemaakt. voorts werd de vergadering weer gesloten.

Nu hadden we al van degen geld in kast en moest er voor bogen en pijlen gezorgd worden. Jos van Aert reed op uit. kocht een boog bij Kees Nouws Klein Zundert en een bij A. Musters Klein Zundert. August van Bedaf en Jos van Hassel (Boer) hadden er samen ook een dat was drie dat was genoeg.

Kort daarna werd den doel gezet op aswoensdag, vele helpers deden hun best, zoals Jan Post, Kees Mertens (Kos), Lowie van Hassel, Frans Verkooijen, Charel Hense, Christ Maas, Jos van Aert, Frans van Aert, Lowie van Aert, Jan van Hassel, Kees van Hassel, Steven Mertens, Jan Maas, Jan Luiten, enz.

Kees Mertens (Kos) was Domenie dat was de metselaar no 1 Frans Verkooijen was sjaan dat was metselaar no. 2, en Charel Hense was den opperman die geregeld om matte moest helpen smeren.

Daar hoorde natuurlijk een goede borrel bij gelijk er ook was ook zodat het op laatst een heele drukte was, zodra den doel klaar was en den tuin gezet moesten er de leembakken die al klaar stonden er voor gezet worden ze waren nog wel te zacht maar ieder moest tog al maar eens schieten. Zoodat ieder eens geschoten had gingen des ’s avonds eens uit met de witte vlag er bij dat was de Vrede vlag.

Toen ook moest ons gezelschap een naam hebben en werd er een naam op gelicht (De Komst Des Vredes). Des ’s avonds thuis gekomen met geheel de klup stonden er ons vele af te wachten zoodat het druk was ja de herberg was gestampt vol.

Daarna werd door den President een kasboek gemaakt en al de namen der leden in aangetekend. No.1 Jan van Hassel(Post) no. 2 R. Stoelenwinder Commies no. 3 Aug. van Bedaf no. 4 Charel Hense no. 6 Christ Broses no. 7 Frans van Aert no.8 Steve Mertens no. 9 Christ Maas no. 10 Cornilus van Hassel (Konter) no. 11 Alphons Hense no. 12 Lowie van Aert no. 13 Frans Denissen no. 14 Alphons van Hassel no. 15 Frans Verkooijen no. 16 Jos van Hassel (Boer) no. 17 Jan Peters (Oude) no. 18 Cornelus Wagemakers no. 19 Cornelus van den Buis no. 20 Cornelus Mertens no. 21 Lowie van Hassel no. 22 Jan Luiten no. 23 Jos Denissen no. 24 Jan Hense no. 25 Piet Nouws no. 26 Fiktor Nouws no. 27 Jan van Hassel (Koopman) no. 28 Johannes Mertens no. 29 Johannes Maas no. 30 Adri van Tichel.

Toen werd er f 0,50 aan den Kastelijn per lid betaald om de baan in orde te maken, zoals doelhuis, doel, schermen en tuin maar dan later is het den Kastelijn zijn eigendom indien het niet zou kunnen bestaan blijven. Nu was de boel in orde nu maar aan het schieten als het goed weer was. Den eerste zondag brak aan 27 april 1919 en de Kastelijn Jos van Aert had de boel goed in orde het schieten ging goed van de hand. De zekere Frans Verkooijen was den eerste rotschieter voor goed maar behaalde nog mar 2 punten in de 6 schoten. Den zekere Heer van Eindhoven uit Roosendaal sigaren fabriekant had dat gehoord dat hier te Achtmaal een Gilde was opgericht en loofde 1 Kistje van 100 sigaren uit, voor diegene die dien dag de meeste punten behaalde in de rotten in 6 schoten, die mooie prijs werd behaald door Alphons van Hassel met 27 punten, natuurlijk was Fons zoo niet of wij mochten allemaal eens rooken, die dag hadden wij al 93 rotten op den boek staan.

Op 4 mei werd het gesteld van Konning schieten want die moeten wij natuurlijk ook eene hebben dit werd gewonnen door Cornelus Mertens (Kos) welke de baas werd over het schieten. Op 1 november was het schieten gedaan en hadden wij 469 rotten daar stond een mooie prijs voor gezet van galeiwerk welke behaald werden door de 1ste Cornelus Mertens met 29 punten; 2e “Lowie van Hassel met 28 punten; 3e Lowie van Aert met 28 punten 4e; Jos van Hassel (Boer) met 28 punten; 5e Fons van Hassel met 27 punten; 6e Jos van Aert met 27 punten; 7e Fik Nouws met 27 punten; 8e Adri van Tichel met 26 punten; 9e Aug. van Bedaf met 26 punten; 10e Steven Mertens met 26 punten; 11e Jan van Hassel (Post) met 26 punten; 12e Jan Luiten met 26 punten; 13e Frans Verkooijen met 25 punten; 14e Piet Nouws met 25 punten; 15e Jos Denissen met 25 punten; 16e Cornelus Wagemakers met 25 punten; 17e Grist Brosens met 24 punten; 18e Charel Hense met 24 punten; 19e Frans van Aert met 24 punten; 20e Frans Denissen met 24 punten; 21e Jan Maas met 23 punten; 22e Jan Mertens met 22 punten; 23e Jan Peters (oude) met 22 punten; 24e R. Stoelenwinder met 20 punten; 25e Jan Hense met 17 punten; 26e Jan van Hassel (koopman) met 17 punten; 27e Cornelus van Hassel met 15 punten; 28e Christ Maas met 14 punten; 29e Alphons Hense met 4 punten en 30e Cornelus van den Buis met 0 punten. De prijs was geleverd door L. Jansen Luikse en koste f 69,84.

De vreemde schiettingen die wij den zomer 1919 hebben meegemaakt: Adri Musters Klein Zundert; Piet Doornen Zundert; A. Jacobs Burg Zundert; A. Verheien Rijsbergen; Frans Dam Zundert; wed. v.d. Wouw Zundert; Jac Nouws Wernhout; Cornelus Wagemakers Pannenhuisje; de Kermisprijs bij ons. Gekocht bij Henri Luiten Kloot Zundert ? 115,09. De medaille werd gewonnen door Alles Op Tijd gevestigd bij Frans Dam Zundert en 12 rozen in het zestal.

De feestdagen 1919:
Den 18 en 19 nov. werd er gefeest met goed eten en drinken met dansmuziek dat gegeven werd door Petrus de Kooij, met armonica, door den Koning werd een varken aangekocht bij Cornelus Jorissen Buis van 119 kg. a f 1,74 per kg. is f 207,06. Voorts nog uitgegeven f 96,20 aan Bier, worstenbrood en Muziekmeiden en alle andere toebehoorselen enz. Totaal f 303,26 ontvangen van het uitveilen f 98,62 dus kosten de feest f 204,64 en was in kas f 87,63 dus hadden wij veel gelag dat wed door den President gezet op f 3,– per man f 90,– en f 87,63 was f 177,63 gebeurd. Koopdag worstenbrood f 17,39 dus de kas had nog schuld f 6,62 dit werd verschoten door den Kastelein Jos van Aert. Den gehele omzet was f 477,61 uitgaven f 484,24.

Nu werd de zaak stilgelegd met het schieten tot 5 april 1920 toe begon het weer van het zelfde als het vorige jaar.

Tot zover een woordelijke weergave van het verslag uit het Kasboek van de Komst des Vredes, waaruit de oprichting een feit is.