Het bestuur

Deze bestaat uit 6 personen, te weten:

Frans Boden, Voorzitter
Johan Tax, Secretaris
Alphons van Aert, Penningmeester
Ralph SprenkelsKringafgevaardigde en wedstrijdleider
Ferry v. d. Broek
Johan Dockx